Další služby

 

Společnost NEST REALITY se mimo realitní činnosti zabývá i dalšími aktivitami a činnostmi, jenž Vám přinášíme na této stránce. Ceny těchto činností jsou specifické dle druhu činnosti a závislé na čase, po který je určitý druh činnosti vykonáván. Proto je přesná částka za činnost sjednána v osobním jednání v prostorách naší kanceláře.

 

Seznam dalších aktivit společnosti NEST reality:

 

Technický dozor při dokončení stavby, kontrolní činnost při přejímce nových bytů a nemovitostí a jejich následné protokolární předání kupujícím:

 

Náplň činnosti: Pakliže si koupíte nový byt či jinou nemovitost, budete po jejím dokončení vyzváni zhotovitelem (stavebníkem) nebo developerskou společností, která Vám byt prodala, k jejímu převzetí. Zpravidla má však tento byt či nemovitost v době převzetí velkou část závad a nedodělků. Naše činnost spočívá v tom, že po podpisu Smlouvy o zprostředkování převzetí nemovitosti s naší zprostředkovatelskou kanceláří NEST reality, se spojíme se zhotovitelem stavby a zajistíme ve Vámi nově koupeném bytě nebo nemovitosti prohlídku nutnou ke zjištění závad a nedodělků. Po této důkladné prohlídce, bude o závadách a nedodělcích za přítomnosti zástupce developerské společnosti sepsán se zhotovitelem protokol s termínem odstranění závad a nedodělků. Specialista naší kanceláře bude řádně dohlížet na kvalitní a včasné odstranění závad a nedodělků. Poté co tak bude ze strany stavebníka učiněno, vyzveme Vás k fyzickému převzetí bytu nebo nemovitosti, jež bude připravena k tomuto v perfektním stavu. Vaši nemovitost si od nás a stavebníka, na základě protokolu, bez starostí převezmete do svých rukou a můžete se v klidu začít zařizovat. Samozřejmostí u této činnosti je kontrola Kupní smlouvy mezi Vámi co by stranou kupující a developerskou společností, coby stranou prodávající. Pakliže zhotovitel nebo developerská  společnost nesplní závazky vyplývající z Kupní smlouvy nebo předávacích protokolů, nebo pakliže nedodrží termíny ve kterých se zavázala odstranit závady a nedodělky nebo předat byt či nemovitost do Vašich rukou, vymůžeme pro Vás smluvní pokutu. Vzhledem k několika desítkám úspěšně předaných bytů a nemovitostí v developerských projektech uvedených v referenci tohoto článku máme s touto činností bohaté zkušenosti. Proto věříme, že na nás budete i nadále v této činnosti s důvěrou obracet.

 

Stěhování do nového bydlení :

 

V případě, že si u naší realitní kanceláře pronajmete nebo koupíte nový byt zajistíme Vám u spolupracující firmy stěhování za novým bydlení s 30 % slevou.

 

 

Kontakt pro informace a objednávky výše uvedené činnosti :

 

Martin Ponikelský, tel. 603 996 999, e-mail: martin.ponikelsky@nestreality.cz