Práce makléře realitní kanceláře NEST reality při prodeji nemovitosti

Prodat nemovitost není vůbec jednoduchá věc. Martin Ponikelský Vám přiblíží, jak vypadá prodej nemovitosti v NEST reality

 

Dobrý den Vážení čtenáři našich webových stránek a přátelé realitní kanceláře NEST reality

 

Minule jsme si uvedli 10 důvodů proč je v případě prodeje Vaší nemovitosti dobré oslovit ke spolupráci realitní kancelář. Pakliže jste tento článek nečetli a chtěli by jste si článek přečíst, máte tak možnost učinit na FB a webové stránce kanceláře NEST reality. Nyní tomto čísle se budu snažit přiblížit, jak vypadá práce makléře realitní kanceláře při prodeji nemovitosti. Jistě mi dáte za pravdu, že prodat nemovitost je není vůbec jednoduchá věc.

 

Po té co se na svého realitního makléře obrátíte se žádostí o pomoc při prodeji Vaší nemovitosti, začíná práce makléře tím, že si s Vámi domluví schůzku na prodávané nemovitosti, kde se řádně s Vaší pomocí s nemovitostí detailně seznámí a provede profesionální nafocení celé nemovitosti vč. příslušenství. Zároveň vám podrobně představí naši kancelář a detailně popíše to, co pro Vás v rámci prodeje vaší nemovitosti může udělat a stanoví přibližné termíny co a jak bude následovat. V profesi makléře se tomuto kroku říká náběr nemovitosti. Tento náběr trvá 2 – 3 hodiny dle velikosti prodávaného objektu nebo jednotky a makléř si ještě mimo 20 - 50 fotografií, které na místě pořídí pečlivé poznámky o informacích, které od Vás dostane nebo místním šetření zjistí. Dále by měl shromáždit dokumenty, jež k nemovitosti náleží, tedy zejména: plánky objektu nebo jednotky s přesnými výměrami prodávané nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapku, nabývací titul a další dokumenty související s prodávanou nemovitostí. K čemu jaký dokument slouží a co obsahuje, podrobněji popíšu v některém s dalších článků chystaných na náš FB a webové stránky. V posledním případě makléř s Vámi, co by prodávajícím, podepíše exclusivní nebo neexklusivní zprostředkovatelskou dohodu, která přesně vymezí vzájemné body spolupráce při prodeji nemovitosti.

 

Po tomto náběru nemovitosti se realitní makléř odebere do kanceláře pobočky, kde si ještě jednou pečlivě projde získané poznatky a informace a zpracuje na grafickém programu fotografie, které v místě prodávané nemovitosti pořídil. Na základě výše uvedeného, připraví nabídku prodeje nemovitosti a založí jej do realitního programu (exportního studia), které by každá solidní realitní kancelář měla využívat. My využíváme studio Irest. Pomocí tohoto programu nabídku vyinzeruje na všechny realitní servery, které se u nás v tomto ohledu nabízejí, připomeňme aspoň ty největší a tím je sreality.cz, realitymix.cz, realhit.cz, annonce.cz, realcity.cz nebo firemních stránkách nestreality.cz. Počet inzertních serverů je však mnohem vyšší. Poté co je nabídka vyinzerována na realitních serverech, proběhne přes ten samý realitní program v kanceláři takzvané párování nemovitosti tedy sloučení nové nabídky prodeje nemovitosti s poptávkou, jež byla u realitní kanceláře zaznamenána a zanesena do exportního studia. Každá poptávka má přesné parametry, aby párovaná nemovitost byla co nejlépe přizpůsobena požadavkům poptávajícího klienta.  Pakliže má makléř nemovitost spárovanou a exportní studio mu připravilo seznam klientů vhodných, co by zájemci pro koupi Vaší nemovitosti, připraví elektronickou nabídkovou kartu s podrobným popisem nemovitosti a přehlednými fotografiemi, která je pak těmto klientům emailovou cestou zaslána do jejich schránek. Jelikož realitní kancelář NEST reality má pomocí Irestu sloučený systém nabídek a poptávek, což v praxi znamená, že makléři celé této sítě mohou využívat nabídek a poptávek druhých v rámci vzájemné spolupráce, bývá párování nemovitosti značně úspěšné. Dalším krokem, kterou makléř pro Vás udělá je, že nemovitost připraví do inzerce v časopisech, který realitní kanceláře společně vydávají (např. RealCity) a nebo elektronického e-sletteru, který je distribuován klientům do jejich emailových schránek.

 

Po těchto krocích se na výše uvedené snažení makléře, začnou ozývat zájemci o nabízenou nemovitost. Tím dochází k tomu, že si s Vámi makléř smluví prohlídku nemovitosti, při které zužitkuje získané vědomosti z náběru nemovitosti a Vámi prodávanou nemovitost zájemcům o koupi nemovitost perfektně popíše a představí. Někdy tak musí udělat v prvopočátečním kontaktu, který může být po emailu, telefonu nebo návštěvě naší pobočky, v dalším pak přímo při prohlídce nemovitosti. Pakliže se nemovitost zájemcům nelíbí a prohlídek je buď několik a nemůže si najít svého kupce nebo je nabídka bez potřebné odezvy, analyzuje makléř příčiny neúspěchu při prodeji Vaší nemovitosti a domlouvá s Vámi další postup při jejím dalším prodeji. V případě že se nemovitost naopak líbí a zájemce projeví zájem nemovitost koupit, proběhne v co největší rychlosti zarezervování nemovitosti na základě dohody o rezervaci nemovitosti a to buď za účasti Vaší nebi na základě Vámi udělené plné moci. V případě, že je nemovitost pro určitého zájemce zablokována, obdrží každý prodávající písemné vyrozumění o složení rezervační zálohy.

 

Poté co je podepsána rezervační dohoda a finanční částka určená k blokaci připsána v celé své výši na účtu realitní kanceláře, začne makléř spolu s právníkem advokátní kanceláře spolupracující s realitní kanceláří připravovat veškeré podklady potřebné k úspěšnému dokončení celého obchodu. Jde tedy většinou o vyřízení hypotéky ( každá dobrá realitní kancelář má ve svém týmu hypotéčního poradce, který v rámci služeb realitní kanceláře poskytne klientovi servis k úspěšnému vyřízení hypotéčního úvěru), dále přípravu smluv, tedy zejména smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní, smlouvy kupní a smlouvy o advokátní úschově. Poté co jsou smlouvy připraveny, je makléř pečlivě pročte, zkonzultuje s advokátem nejasnosti a poté co je vše v pořídku, zašle je makléř Vám, co by straně prodávající, dále straně kupující, jež se ze zájemce o nemovitost stala, do jejich emailových schránek a v případě jakýchkoliv nejasností podá makléř výklad osvětlující formulace v dané smlouvě. Poté co jsou smlouvy připraveny a zkonzultovány oběma stranami zajistí realitní makléř u advokáta úschovu kupní ceny nemovitosti, aby obě strany viděli, že nejde o žádný podvod, ale seriózní obchod. Když je kupní cena připsána na účtu advokáta podepíší se potřebné smlouvy a makléř zajistí jejich přijetí do katastru nemovitostí, který provede změnu majitele nemovitosti, takzvaně řečený zápis v katastru nemovitostí. Jak vše na katastru nemovitosti probíhá a časový horizont zápisu, Vám realitní makléř kanceláře NEST reality detailně popíše.

 

Poté co je nemovitost na katastru nemovitostí bezproblémově zapsána a v listu vlastnictví je uveden jako majitel kupující, zajistí makléř bezproblémové vyplacení kupní ceny z advokátní úschovy na účet prodávajícího (cích). Dále zajistí termín předání nemovitosti na základě předávacího protokolu do rukou nových vlastníků a v neposledním případě Vám pomůže s převodem energií na nové vlastníky a vypracováním znaleckého posudku a daňového přiznání pro finanční úřad v rámci podání daně z převodu nemovitosti, jež je od roku 2013 ve výši 4%.

 

Jak jistě Vážení přátelé vidíte, je toho moc a moc, co toho musí makléř zvládnout. Musím však říct, že je toho ještě mnohem více, protože vzhledem k omezenému místu pro tento článek, jsem se nemohl rozepsat o zcela všech jeho činnostech, ale já věřím, že každý makléř kanceláře NEST reality Vám rád jako skutečný profesionál přiblíží na schůzce, kterou si s Vámi smluví, nebo si ji smluvíte Vy s ním, co všechno dalšího by mohl pro Vás udělat a jak Vám být prospěšný. Proto Vám děkuji protentokrát za pozornost a v cestě při prodeji Vaší nemovitosti hodně štěstí.

 

Příští téma: Nový občanský zákoník

 

Martin Ponikelský, tel. 603 996 999, email: martin.ponikelsky@nestreality.cz

 

NEST
Najdi domov

Zadejte město nebo ulici:

koupě bytu na investici

Koupit byt a pak ho pronajímat. Je to výhodná investice? Vyplatí se? Záleží na tom, jaká investice, kde a v jakém stavu.

Práce makléře realitní kanceláře NEST reality při prodeji nemovitosti

Prodat nemovitost není vůbec jednoduchá věc. Martin Ponikelský Vám přiblíží, jak vypadá prodej nemovitosti v NEST reality

Deset důvodů proč realitní kancelář

Článek pro všechny ty, kteří nevědí zda je realitka to, co pomůže řešit jejich problémy s bydlením
kancelar@nestreality.cz 603 996 999